ติงรัฐหมกเม็ดแก้ กม.ท้องถิ่น ห้ามผู้นำเบิ้ลเก้าอี้


Pic_105447

กมธ.ปกครอง วุฒิฯ เหน็บรัฐบาลหมกเม็ดแก้กฎหมายท้องถิ่น บีบกำนัน-ผญบ.-ผู้นำท้องถิ่นห้ามเบิ้ลเก้าอี้ หวั่นบานปลายเจอม็อบใหญ่ ติงอย่ามุ่งแต่ผลประโยชน์ตัวเอง

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ ส.ว.สรรหา ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้ติดตามกระบวนการร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐบาล พบว่า อาจมีเนื้อหาที่ขัดกับกฎหมายปกครองท้องถิ่นหลายฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจาก รัฐสภา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศลงพระราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้แล้ว อาทิ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ร.บ.เทศบาล พ.ร.บ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา และพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ ซึ่งทุกฉบับมีหลักการสำคัญคือ การยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จะกระทำมิได้และไม่ให้จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งผู้นำท้องถิ่น เพราะเห็นว่าตำแหน่งเหล่านี้มีฐานะเสมือนตัวแทนของราษฎรและของรัฐ ที่จะนำปัญหาความเดือดร้อนเสนอต่อทางราชการ แต่ในร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 2 หมวดผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 61 วรรคสอง กลับกำหนดวาระให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำรงอยู่ในตำแหน่งนับได้คราวละ 4 ปี และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้

นายฐิระวัตร กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯได้เชิญผู้แทนคณะกรรมการกระจายอำนาจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าชี้แจงถึงเหตุผลในการแก้ไขในสาระสำคัญ ทราบว่าขณะนี้ขั้นตอนได้ผ่านความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งให้รัฐบาล เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมขอความเห็นจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ซึ่งตนเป็นห่วงว่าจะมีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มตัวแทนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบจ. นายก อบต. นายกเทศบาล ซึ่งทราบว่าขณะนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวกันบ้างแล้ว จึงอยากให้รัฐบาลทบทวนร่างกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ ยังอาจขัดแย้งกับอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบกฎหมายเหล่านี้ ไปแล้ว โดยมีการแก้ไขเนื้อหาที่รัฐบาลเสนอมา จึงเหมือนกับว่ารัฐบาลเล่นไม่เลิก ทั้งที่กฎหมายเพิ่งใช้บังคับแค่ 8-9 เดือนเท่านั้น ข้ออ้างที่ว่าเพื่อป้องกันการผูกขาดและสร้างอิทธิพลในพื้นที่นั้น จากข้อมูลสถิติที่เก็บไว้พบว่า อดีตผู้นำท้องถิ่นจะได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาซ้ำเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าหากไม่ดีจริงประชาชนจะไม่เลือก ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าฝ่ายคุมอำนาจรัฐอาจมองว่า ผู้นำท้องถิ่นเหล่านี้ยังมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจเก่า ต้องการล้างเพื่อเอาคนของตัวเข้ามา จึงขอเตือนรัฐบาลว่าอย่ามองแต่ผลประโยชน์ของตัวเองมากเกินไป.

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: