ปัดฝุ่นกฎปรับเงินสายการบิน


“บพ.”เล็งเสนอร่างคุ้มครองผู้โดยสารสายการ บิน ต้องได้รับเงินชดเชยหากเครื่องดีเลย์-เที่ยวบินถูกยกเลิก

วันนี้ ( 18 ก.ค.)  นายวุฒิชัย สิงหมณี อธิบดีกรมการบินพลเรือน (บพ.) กล่าวว่า บพ.เตรียมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกฎกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยสิทธิการคุ้มครองผู้โดยสาร เพื่อกำหนดให้สายการบินจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือ เที่ยวบินล่าช้า เพื่อให้ รมว.คมนาคม ลงนามเห็นชอบในสัปดาห์นี้ และจะมีผลบังคับใช้ภายใน 15 วัน เพราะแม้แต่เดิมจะมีประกาศคุ้มครองผู้โดยสารอยู่แล้ว แต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่แทบไม่เคยรับรู้ถึงสิทธิส่วนนี้ จึงจำเป็นต้องเสนอให้ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สายการบินต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารและใช้บริการประสบ ปัญหา โดยทาง บพ. จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามตรวจสอบ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับทุกสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินภายใน ประเทศ

นายวุฒิชัย กล่าวต่อว่า สำหรับสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินเส้นทางในประเทศ ทางกระทรวงคมนาคมได้ประกาศใช้ตั้งแต่ ธ.ค. 50  เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารให้ได้รับบริการที่เป็นธรรมจากผู้ประกอบการ ในกรณีที่สายการบินปฏิเสธการขนส่ง ยกเลิกเที่ยวบินหรือทำการบินล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ในตารางการบินที่ ประกาศไว้ ทางผู้ประกอบการจะต้องให้การคุ้มครองผู้รับบริการตามแต่ละกรณี เช่น ปฏิเสธการขนส่ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับบริการมีสิทธิได้รับเงินชดเชย 1,200 บาท แต่ถ้าผู้ให้บริการสามารถหาเที่ยวบินใหม่ได้ภายใน 3 ชั่วโมง จะเสียค่าชดเชยลงเหลือ 600 บาท นอกจากนี้ผู้โดยสารยังมีสิทธิได้รับค่าโดยสารคืน เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเดินทางด้วยวิธีอื่น และสิทธิในการได้รับการดูแลตามควรจากสายการบินที่ไปใช้บริการ อาทิ เรื่องอาหาร เครื่องดื่ม โทรศัพท์ โทรสารหรืออีเมล ทั้งยังต้องมีรถรับส่งระหว่างสนามบินกับที่พักหากผู้โดยสารต้องการค้างคืน

ทั้งนี้จะมีการเชิญบรรดาตัวแทนของแต่ละสายการบินเข้าร่วมหารือ จัดทำรายละเอียด เพื่อเสนอให้ รมว.คมนาคม ลงนามให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะได้ออกเป็นประกาศเรื่องสิทธิของผู้โดยสาร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ โดยผู้รับบริการที่เดือดร้อนสามารถร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน 1111

“เรื่องนี้ถือเป็นนโยบายของนายโสภณ  ซารัมย์ รมว.คมนาคม ที่ให้ทาง บพ.เข้าไปดูแลเรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร เพราะที่ผ่านมาถึงแม้แต่ละสายการบินจะรายงานว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ ดูแลผู้โดยสารแล้ว แต่ในทางปฏิบัติเราไม่ทราบ เนื่องจากไม่มีการบันทึกเป็นสถิติไว้ อาจมีบางส่วนที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุบไว้ จนถูกผู้โดยสารร้องเรียนภายหลังก็ได้”  อธิบดีกรมการบินพลเรือน กล่าว.

แหล่งที่มา: เดลินิวส์ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: