ประกาศเคอร์ฟิว2ทุ่มวันนี้ถึง6โมงเช้า


อภิสิทธิ์”ประกา ศเคอร์ฟิวส์ ตั้งแต่ 20.00 น.ถึง 6 โมงเช้าพรุ่งนี้ ดีเอสไอส่งหลักฐานเสนออัยการเห็นชอบหมายจับหัวโจกก่อการ้ายเพิ่ม ลุ้นศาลอนุมัติหมายจับเย็นนี้

// //

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 19 พ.ค. ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) กรมทหาราบที่ 11 รักษาพระองค์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งประกาศตามที่ได้มีการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วนั้น เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถ กระทำได้โดยรวดเร็วมีประสิทธิภาพทันท่วงที และเพื่อเป็นการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล

อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 , มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้บุคคลใดในเขตกรุงเทพมหานคร ออกนอกเคหะสถาน ภายในเวลา 20.00 น. ของวันที่ 19 พ.ค. 2553 ถึงเวลา 06.00 น.ของวันที่ 20 พ.ค. 53 2. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ และระยะเวลาที่กำหนดได้ 3. ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่กำหนดกลับเข้าสู่เคหะสถาน และไม่ให้ออกมายังพื้นที่ที่กำหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้ผู้กำกับการปฏิบัติ งาน ผู้อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ศอฉ.สามารถกำหนดรายละเอียดพื้นที่ และพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อไม่ให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเกินสมควรแก่ เหตุได้ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ค. 2553 ลงนาม โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ชั้นล่าง เซ็นทรัลเวิลด์  กลุ่มควันพวยพุ่งและมีเสียงระเบิดดังมาจากภายในห้างหลายลูกมาก พารากอนเกิดควันดำ น่าจะเผายางหน้าห้าง 5-6นาทีที่ผ่านมา น่าห่วงน้อยกว่า เซ็นทรัลเวิลด์ ยังไม่มีใครไปดับ มีคนจุดไฟ และปาระเบิดใส่อาคาร

ขณะเดียวกันรายงานว่าจากการเผาโรงภาพยนต์สยามขณะนี้เวลา 15.40น.ได้ถล่มลงมาแล้ว

เมื่อเวลา 15.20 น. มีรายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใกล้ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ที่มา: คมชัดลึก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: