วันแรกสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุ557ครั้ง เสียชีวิต45คน


กรุงเทพฯ 13 เม.ย.-ศปถ.สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนวันแรกของการฉลองสงกรานต์ (12 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุทาง 557 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 45 คน ผู้บาดเจ็บ 607 คน

ประสานให้จังหวัดจัดตั้งจุดสกัดในหมู่บ้าน ชุมชนควบคุมผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมิให้ขับขี่ยานพาหนะสร้างอันตรายต่อผู้ ใช้เส้นทางรายอื่นๆ ตลอดจนกำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน แถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 12 เม.ย.53 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ “สงกรานต์นี้ ขับขี่ปลอดภัย คนไทยรักกัน” เกิดอุบัติเหตุ 557 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2552 165 ครั้ง ร้อยละ 42.09 ผู้เสียชีวิต 45 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 9 คน ร้อยละ 25 ผู้บาดเจ็บ 607 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 197 คน ร้อยละ 48.05 สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 40.22 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 24.78 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 83.22 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 54.94 บบถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 36.98 ทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 32.68 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ กลางคืน ร้อยละ 62.48 โดยเฉพาะช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 30.16 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงานร้อยละ 55.53 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ 23 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี จังหวัดละ 3 คน

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ พิษณุโลก 27 คน จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ มี 7 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ตราด ยโสธร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม อำนาจเจริญ จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 44 จังหวัด จังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บมี 8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ตราด ยโสธร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,528 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,688 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 547,562 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 48,566 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.87 ของการเรียกตรวจ โดยมีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่มากที่สุด 15,948 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 15,373 ราย

นายอนุชากล่าวต่อว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนในวันที่ 13 เมษายนปีที่ผ่านมา พบว่า การเมาแล้วขับเป็นสาเหตุสำคัญที่ ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 40 โดยเฉพาะผู้ขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่เกิด เหตุ และผู้บาดเจ็บสาหัสมีโอกาสพิการสูงถึงร้อยละ 10 อีกทั้ง 1 ใน 3 ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันความสูญเสียจากเหตุดังกล่าว ศปถ. ได้สั่งการให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งจุดสกัดในหมู่ บ้าน ชุมชน เพื่อควบคุมผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ไม่ให้ออกไปขับขี่ยานพาหนะสร้างความเดือดร้อนกับผู้ใช้เส้นทางรายอื่น

ในกรณีที่พบว่าผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นเด็กและเยาวชน ให้แจ้งผู้ปกครองรับตัวกลับไปพักผ่อน รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปบริโภคในสถานที่จัดงานสงกรานต์ และกำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวด การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลอกอฮอล์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่าง เคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนจากการเมาแล้วขับ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้โอกาสในวันมหาสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความปลอดภัยทางถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความปลอดภัย “สงกรานต์นี้ ขับขี่ปลอดภัย คนไทยรักกัน” .

ที่มา: สำนักข่าวไทย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: