ศอ.รส.ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์


ร.11 รอ. 3 เม.ย. – ศอ.รส.ประกาศให้ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์ และพื้นที่โดยรอบ พร้อมให้ตำรวจประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชุมนุมทราบ ยืนยันไม่ใช่การสลายการชุมนุม รอดูผลพรุ่งนี้ (4 เม.ย.) ก่อนตัดสินใจดำเนินการอย่างไรต่อไป

พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) เป็นผู้อ่านประกาศ ศอ.รส. ที่ลงนามโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้อำนวยการ ศอ.รส. ลงวันที่ 3 เมษายน 2553 ความว่า ประกาศเรื่องการห้ามบุคคลเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนด ฉบับที่ 5 ตามที่ได้มีประกาศห้ามบุคคลเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนด รวมถึงการห้ามใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไข หรือบรรเทาเหตุการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้การดำรงชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปเป็นไปโดยปกติสุขแล้วนั้น

ปรากฏว่า ได้มีบุคคลและกลุ่มบุคคลได้ทำการชุมนุมและกีดขวางพื้นที่บริเวณแยกราช ประสงค์ และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ ทำการปลุกระดม ยุยง ปลุกปั่น สร้างสถานการณ์ เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อการประกอบสัมมาอาชีพ และการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน ซึ่งมิใช่การชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และวรรคท้ายของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 18  ของ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ให้ออกประกาศกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้บุคคลที่เป็นแกนนำ หรือผู้ที่จัดให้มีการชุมนุม และผู้ร่วมชุมนุม ออกจากพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ก. ถ.ราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกประตูน้ำ
ข. ถ.ราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงสถานีรถไฟฟ้าราชดำริ
ค. ถ.พระรามที่ 1 ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกปทุมวัน
ง. ถ.สุขุมวิท ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกชิดลม

2. ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตร หรือเทียบเท่า เป็นผู้ดำเนินการตามประกาศนี้

4. ประกาศกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ด้านนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า การออกประกาศฉบับนี้ ศอ.รส.พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ชุมนุมปิดแยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ กระทบต่อสังคม เห็นว่าไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบ ที่จะได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ศอ.รส.จึงขอให้ตำรวจไปเจรจากับผู้ชุมนุมให้ออกจากพื้นที่ แต่ได้รับการปฏิเสธ ศอ.รส.จึงจำเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้

“ประกาศฉบับนี้ไม่ใช่เพื่อสลายการชุมนุม เพราะยังไม่มีแนวทางสลายการชุมนุม แต่เพื่อให้มีสภาพบังคับตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ซึ่งหมายความว่า ขอให้ออกแล้วไม่ออก เป็นการประกาศว่าเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่ที่ได้ประกาศไปตั้งแต่ข้อ ก. ถึงข้อ ง. เมื่อออกประกาศแล้วผู้ใดชุมนุมอยู่ ถือว่าทำผิดกฎหมาย ซึ่งกฎหมายบัญญัติโทษไว้ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ เพราะฉะนั้นจึงเป็นสภาพบังคับ ไม่ใช่การสลายการชุมนุม ถ้าผู้ชุมนุมรู้แล้วออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว ไม่มีความผิด” นายสาทิตย์ กล่าว

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า มีคำถามว่าหลังประกาศแล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ศอ.รส.เห็นว่าผู้ชุมนุมที่แยกราชประสงค์มีจำนวนมาก เข้าใจว่าส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเรื่องประกาศ และไม่ทราบว่ามีการขอให้ออกจากพื้นที่ชุมนุม ดังนั้น จากนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้ (4 เม.ย.) ศอ.รส.จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชุมนุมเข้าใจว่า เป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย มีโทษทางอาญา ขอให้ออกจากบริเวณนั้น

นายสาทิตย์ กล่าวด้วยว่า วิธีการประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ตำรวจจัดเครื่องเสียง รถ ประชาสัมพันธ์รอบ ๆ การชุมนุม เพื่อให้ผู้ชุมนุมทราบว่าผิดกฎหมาย ให้ทำต่อเนื่องจนถึงพรุ่งนี้ ถ้าประชาชนออกไป ถือว่าพ้นจากบริเวณที่ผิดกฎหมาย ถ้ายังชุมนุมก็จะมีมาตรการทางกฎหมายบังคับ ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะเริ่มทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ชุมนุมอาจยังไม่รู้ ศอ.รส.และรัฐบาลหวังว่า การประชาสัมพันธ์น่าจะทำให้เกิดความเข้าใจในหมู่ผู้ชุมนุม ซึ่งจากนี้ไปจะรอดูผลการประชาสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้ว่าเป็นอย่างไร.

ที่มา: สำนักข่าวไทย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: