รพ.รามาฯ ยอมรับผลเลือดเสื้อแดงที่ถูกอ้างตรวจจากแล็บของ รพ.


โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 เม.ย. – รพ.รามาธิบดียอมรับผลตรวจเลือดตามที่มีกลุ่มแพทย์ไปอ้างว่าเป็นเลือดเสื้อ แดงเป็นผลตรวจจากแล็บของ รพ.รามาฯ แต่ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและกลุ่มดังกล่าว การให้บริการตรวจเลือดจากโรงพยาบาลภายนอกเป็นการบริการปกติ

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาฯ รศ.นพ.มานะ โรจนวุฒินนท์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา และ รศ.นพ.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกันแถลงกรณีมีข่าวว่า ผลเลือดของกลุ่มเสื้อแดงได้รับการตรวจจากห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลรามา ธิบดีว่า หลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับเลือดที่ส่งตรวจที่โรงพยาบาลรามาฯ ในวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา พบว่า มีเลือดที่ส่งตรวจจากโรงพยาบาลภายนอก ถึง 300 ตัวอย่าง และเมื่อนำหนึ่งใน 300 ตัวอย่างไปตรวจสอบกับข้อมูลที่มีผู้นำไปเปิดเผยว่าเป็นผลเลือดกลุ่มเสื้อแดง พบว่า เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน จึงยอมรับว่าผลตรวจวิเคราะห์เลือดดังกล่าวเป็นการตรวจจากห้องปฏิบัติการของ โรงพยาบาลรามาฯ ซึ่งตรวจพบเชื้อไวรัสตับ และเอชไอวี แต่ไม่มีการตรวจวิเคราะห์ว่า เป็นเลือดของคนคนเดียวหรือเลือดของหลายคน และไม่มีการตรวจแยกเลือดสัตว์

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวอีกว่า โรงพยาบาลรามาฯ มีจุดยืนชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นประชาชนไทยอย่างเท่า เทียมกัน โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง การแถลงวันนี้เป็นการตอบในข้อเท็จจริง ซึ่งโรงพยาบาลรามาฯ ให้บริการรับตรวจเลือดทางไวรัสทั้งของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอง และจากโรงพยาบาลภายนอก โดยมีแนวปฏิบัติในการตรวจเชื้อเอชไอวี ตามคู่มือสำหรับห้องปฏิบัติการ คู่มือสาธารณสุข ปี 2550 และ ISO 15189 ส่วนการรายงานผลตรวจเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ จะรายงานอย่างเป็นความลับ มีระบบการปกปิดชื่อ- นามสกุล ของผู้ป่วย แม้แต่ผู้ปฏิบัติงานตรวจเลือดก็ไม่ทราบที่มาของเลือด ผู้ส่งเลือดมาตรวจจะเป็นผู้รับผลตรวจเลือดเท่านั้น ดังนั้น การนำผลเลือดดังกล่าวไปเผยแพร่ หรือไปใช้ในทางใด ไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลรามาฯ เป็นเรื่องของผู้นำไปเผยแพร่ต้องรับผิดชอบ รวมทั้งกลุ่มที่นำผลเลือดไปเผยแพร่หรือกล่าวอ้างถึงโรงพยาบาลรามาฯ ก็ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับโรงพยาบาล

“เลือดที่ส่งมาตรวจกรณีนี้ ส่งมาในนามโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ส่งมาให้ตรวจหลอดเดียว ในช่วงบ่ายของวันที่ 18 มีนาคม และวันที่ 19 มีนาคม เวลาประมาณหนึ่งทุ่ม โรงพยาบาลรามาฯ ก็ตรวจเสร็จและได้แจ้งผลให้โรงพยาบาลที่ส่งเลือดนี้มาให้ตรวจทุกขั้นตอนเป็น ความลับ โดยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเลือด แต่เป็นการให้บริการตามปกติ การนำไปใช้อย่างไร รามาฯ จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” ศ.นพ.รัชตะ กล่าว

ต่อข้อถามว่า ผลตรวจเลือด 1 หลอดมีโอกาสที่จะพบเชื้อไวรัสถึง 3 ชนิดหรือไม่ ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า มีโอกาสพบได้ แต่น้อย โดยที่ รพ.รามาฯ พบประมาณร้อยละ 1 ทั้งนี้ เหตุที่โรงพยาบาลรามาฯ ปฏิเสธไปเมื่อวานนี้ (1 เม.ย.) ว่า ไม่ใช่ผลตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลรามาฯ เนื่องจาก ในการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบว่า มีชื่อผู้ส่งเลือดตรวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับแพทย์ที่เป็นข่าวนำผลเลือดดัง กล่าวไปเปิดเผย แต่เมื่อตรวจละเอียดถึงช่องทางส่งตรวจของโรงพยาบาลภายนอกจึงพบว่าเป็นฐาน ข้อมูลเดียวกัน.

ที่มา: สำนักข่าวไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: