ค้านเจรจารัฐ-แดง”จี้”มาร์ค”ใช้กม.


พันธมิตรฯ ค้านเจรจา”รัฐบาล-เสื้อแดง” ระบุ ข้อเสนอยุบสภามีวาระซ่อนเร้น เตือนหยุดโยนบาปรธน. 50 จี้ รัฐบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด ย้ำ พธม.ไม่เป็นเงื่อนไขซ้ำเติมบ้านเมือง เตือนพี่น้องอย่ายั่วยุ เผชิญหน้า นัดเครือข่ายทั่ว ปท.หารือหาทางออกเร็วๆ นี้

(29มี.ค.) เวลา 12.30 น. นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้อ่านแถลงการณ์ ฉบับที่ 6/2553 ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เรื่อง “ปฏิรูปใหญ่ประเทศไทย…ทางออกจากวิกฤติ” ภายหลังจากการประชุมแกนนำพันธมิตรฯ ทั้งรุ่น 1 และ รุ่น 2 ที่บ้านพระอาทิตย์ ดังนี้

ตามที่นายกรัฐมนตรี และ แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดง ได้มีการเจรจาอย่างเปิดเผยและได้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553 นั้น พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขอประกาศแสดงจุดยืนดังต่อไปนี้

1.เราเห็นด้วยกับกระบวนการเจรจาเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาเฉพาะหน้าให้กับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง และบรรยากาศความตึงเครียดหรือการเผชิญหน้า และความรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวัน แต่กระบวนการเจรจาเมื่อวานนี้เป็นความพยายามที่จะแก้ปัญหาให้กับคนๆ เดียวเพราะคู่เจรจาหรือแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นไม่ใช่ตัวแทนของคนทั้งประเทศ เป็นเพียงหุ่นเชิดของนักโทษชายทักษิณ ชินวัตร นักโทษหนีคดีอาญาแผ่นดินในคดีโกงชาติ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่ยอมรับการเจรจาที่จะกลายเป็นเครื่องมือหรือ สร้างความชอบธรรมให้กับระบอบทักษิณ ซึ่งสังคมเห็นว่าเป็นต้นตอของปัญหาการวุ่นวายของบ้านเมือง และไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรม

2. เราเห็นว่าการยุบสภาไม่ใช่ทางออกของประเทศ แม้การยุบสภาจะเป็นวิถีทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระบอบ ประชาธิปไตยก็ตาม แต่เราเห็นว่าข้อเสนอให้มีการยุบสภาของผู้ชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงนั้น เป็นข้อเสนอที่มีวาระซ่อนเร้นเพื่อปูทางไปสู่การฟอกความผิดนักโทษชายทักษิณ ชินวัตร

ประกอบการยื่นข้อเสนอนี้มาพร้อมกับการก่อการชุมนุมที่ไม่ปกติ เพราะมีการก่อเหตุรุนแรง และการก่อวินาศกรรมคู่ขนานไปด้วยกัน โดยเอาชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นเครื่องสังเวยและเครื่องมือต่อรองกับ รัฐบาล

3. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังยืนยันจุดยืนเดิมคัดค้านการรื้อรัฐ ธรรมนูญเพื่อฟอกความผิดให้นักการเมืองบางกลุ่ม เพราะวิฤกติการณ์ประเทศเกิดจากนักการเมือง ไม่ใช่สาเหตุจากรัฐธรรมนูญ อย่างที่ทั้งสองฝ่ายพยายามโยนบาปให้กับรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากเสียงส่วนใหญ่ของ ประชาชนโดยกระบวนการออกเสียงประชามติ ทั้งนี้พันธมิตรประชาธิปไตยขอยืนยันว่าไม่ได้คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญหาก เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและคนส่วนใหญ่ในประเทศ

ดังนั้นหากนักการเมืองยังจะพยายามที่จะรื้อรัฐธรรมนูญเพื่อสนองความต้องการ ส่วนตัว ย่อมจะเป็นการสร้างความขัดแย้งในสังคมให้เกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้น หลังการยุบสภา หรือไม่มีการยุบสภาก็ตาม

4. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าวิกฤติของประเทศในขณะนี้

เป็นวิกฤติขนาดใหญ่ รุนแรงและสลับซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้อำนาจมิชอบ วิกฤติความยากจน ช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในสังคม
การคุกคามระบบและกระบวนการยุติธรรม และการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ฯลฯ

จึงจำเป็นต้องรื้อถอนและวางรากฐานโครงสร้างสังคมหรือการปฏิรูปใหญ่ประเทศ ไทยอย่างรอบด้าน ซึ่งพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเคยประกาศจุดยืนผ่านแถลงการณ์เพื่อเสนอ ทางออกไว้แล้วก่อนหน้านี้ ตามแถลงการณ์ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฉบับที่ 22/2551 เรื่องรัฐบาลประชาภิวัฒน์เท่านั้นที่จะแก้ไขวิกฤตชาติได้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551 ยังได้ประกาศต่อประชาชนไว้แล้วว่ารัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้นั้น ภารกิจหนึ่งคือจะต้องเป็นกลุ่มคนที่พร้อมปฏิรูปการเมืองร่วมกับประชาชนด้วย ความจริงใจ เป็นแกนกลางระดมความร่วมมือจากองค์กรประชาชนทุกภาคส่วน ทุกสาขาอาชีพ เพื่อกำหนดอนาคตและทิศทางของประเทศชาติร่วมกัน โดยเสนอเป็นวาระแห่งชาติเพื่อยุติวิกฤติการณ์ทางการเมือง และสังคมให้ได้อย่างแท้จริง

5.เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายลงโทษกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ทั้งการกระทำความผิดในการชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ การกระทำความผิดในการยุยงปลุกปั่นมวลชนด้วยข้อความอันเป็นเท็จผ่านสถานี วิทยุโทรทัศน์และวิทยุชุมชน การก่อวินาศกรรม ฯลฯ เพื่อทำให้ประเทศชาติกลับเข้าสู่ภาวะความเป็นปรกติสุขโดยเร็วที่สุด
6.พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอยืนยันอย่างหนักแน่น ที่จะไม่เป็น
เงื่อนไขซ้ำเติมความแตกแยกของบ้านเมือง แต่ยืนยันที่จะเคลื่อนไหวบนผล
ประโยชน์ของส่วนรวม และขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการยั่วยุ หรือเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมที่อาจนำไปสู่การสร้างสถานการณ์ความรุนแรง ขอให้ใช้ความอดทน และอดกลั้นอย่างถึงที่สุด โดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะนัดประชุมเครือข่ายภาคประชาชนทั่ว ประเทศเพื่อแสดงจุดยืนและร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไทยในเร็ววันนี้

ด้วยจิตคารวะ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
29 มีนาคม 2553
ณ บ้านพระอาทิตย์

ที่มา: คมชัดลึก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: